Committee


EXECUTIVE COMMITTEE

President
Vice President

Jacquelyn Foo Chuan Wei
Cassandra Chen Zi Lin

Secretary
Treasurer

Gillian Lim Jia Yin
Ang Swee Ngee

Music Librarian
Logistics

Ryan Foo Fong Ee
Leong Sih-Zau

Publicity
Welfare & Quarter Mistress

Lee Pei Jing
Amanda Goh Li Ting


MUSIC COMMITTEE

Soprano Section Leaders

Augusta Ng Min Hui

Toh Ying Xuan

 

Alto Section Leader

Chloe Tan Xin Ru

Matt Tan

 

Tenor Section Leader

Dylan Fong Hong Kit

Teo Jun Hua

 

Bass Section Leader

Sun Boxi

Ian Lee